Oor Ons…

[html ]

GESKIEDENIS VAN DIE KINDERHUIS

Na die Boereoorlog en die griep van 1918 is verskeie kinders wees gelaat.  Die droogte van 1933 het ook daartoe bygedra dat ouers nie hulle kinders na behore kon versorg nie.

Abraham Kriel Kinderhuis Langlaagte kon nie meer in die vraag na kinderhuise voorsien nie en daar is gekyk na die moontlikheid van ‘n kinderhuis op die platteland.

Die kerkraad van die NG Kerk in Nylstroom  (Modimolle) het hierdie behoefte as ‘n geleentheid gesien om in die nood van kinders te voorsien.

Die munisipaliteit het 20 ha grond beskikbaar gestel vir die oprigting van ‘n kinderhuis in Nylstroom (Modimolle).

Daar is in 1958 begin met die bouwerk van die kinderhuis en in 1959 het die eerste kinders in die kinderhuis ingetrek.

Kinders word deur middel van ‘n kinderhofproses uit  die sorg van hul ouers verwyder weens kindermishandeling, verwaarlosing, seksuele molestering, verlating of wanneer ouers gewoontes en gedrag openbaar wat die ontwikkeling van die kind nadelig beinvloed.

Vir verdere inligting kontak die Uitvoerende Hoof

Gerda van der Merwe

 

RAAK ASB BETROKKE BY ONS – U KAN ‘N VERSKIL MAAK IN DIE LEWENS VAN ONS KINDERS
VISIE

Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom het ‘n visie dat kinders  goed versorg sal word sodat hulle gelukkige, gesonde en goed gedissiplineerde lede van die gemeenskap sal word wat ook die behoeftes van ander in aanmerking sal neem.

MISSIE

Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom het ‘n missie dat kinders van alle gelowe versorg sal word volgens die holistiese benadering met in agneming van die konstitusie van die land, maar wat ook die psigiese, godsdienstige, onderwys, welsyn en sosiale behoeftes van die kind sal bevredig.

Vir verdere inligting kontak die Uitvoerende Hoof

Telefoon:  014 7175264 x 208

   014 717 1261

Faks:         086 570 7647

Selfoon:    082 410 2635

E-pos:        hoof@akknyl.co.za

 

 [/html]