“Wanneer ek terugkyk na die afgelope paar maande waarin ons verskeie emosies ervaar het, is ek so dankbaar teenoor ons Skepper omdat Hy ons getrou gedra en beskerm het.  Ek wil graag vir elke lid van die gemeenskap en elke vriend van die kinderhuis bedank vir hul bydrae wat daartoe gelei het dat ons kon voortgaan met die belangrike taak wat ons opgelê is kon voortgaan”, sê  Gerda van der Merwe, Uitvoerende Hoof : AKK Nylstroom.

Die Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom spog met ‘n opgegradeerde rekenaarsentrum nadat die Mike Loutfie Stigting, Bertus Keyser en Henley Air hande gevat het om die bestaande rekenaarsentrum op te gradeer.  Hierdie inisiatief maak dit nou moontlik dat ons kinders die uitdagings met betrekking tot skoolwerk die hoof kan bied.

Sommiges is slagoffers en ander weer oorlewendes van omstandighede, terwyl nog ander mense hulle eie stories skryf…

Sanet Basson, ’n matriekleerling by die Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom het gekies om haar eie storie te skryf…. 

Soos meeste van ons kinders by AKKN het Sanet deur meer in haar 17-jarige bestaan gegaan as  meeste van ons wat op die oomblik hierdie nuusbrief lees. Sanet se grootste hindernis het op 13 Augustus 2020 iets van die verlede geword. ’n Branchiale sist wat baie ongemak veroorsaak het en haar selfbeeld geskend het, is in die Groenkloof Hospitaal verwyder. OOns wil graag vir JacarandaFM se Good Morning Angels, Martin en Dianne, asook vir Retha Ingenbleeck van die Spar Women’s Virtual Challenge bedank.   Die ongelooflike span van Operation Healing Hands en dr. J Kluge het bygedra om die kostes van die operasie te dek.

Sanet begin op 7 September met haar rekordeksamen, en is baie opgewonde oor haar toekoms.

Volg die skakels om meer oor hierdie inspirerende storie te lees:

Limpopo Agri en Agri SA, in samewerking met YARRA, het hande gevat en vir ’n tweede keer sedert die uitbraak van die Covid-19-pandemie groente vir Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom geskenk. Ons is baie dankbaar daarvoor.

André Pretorius van RSA-Agente skenk al die afgelope 5 jaar elke maand, alom die twee weke groente, en daarvoor kan ons nie genoeg dankie sê nie!