Inperking, fase 3: 96 dae in isolasie en nog steeds geen idee wanneer ons weer ‘normaal’ sal kan funksioneer nie.

In hierdie tydperk is die huisouers gestroop van alle vrye tyd wat hulle normaalweg sou hê en die kinders het meer met hulle huismaats te doen gekry as ooit tevore. Almal het die inperking positief maar onseker benader.  Baie moeite is gedoen om die kinders konstruktief besig te hou en hulle aandag met verskillende aktiwiteite van die virus af weg te hou.

Verskeie inisiatiewe het die lig gesien:

’n Lockdown 4-resies is deur ʼn aantal vriende van die kinderhuis aangebied om ’n bydra tot die kinderhuis se fondse te maak. 

Nico Nagel het ’n virtuele fietstoer vanaf Pretoria na Nylstroom onderneem om fondse vir die kinderhuis in te samel.

Die Gereformeerde Kerk Warmbad se dominee en ’n gemeentelid het ook ’n wedloop voltooi om vir verskeie kinderhuise fondse in te samel. 

Matrieks en graad 7-leerlinge is terug skool toe op 8 Junie.  

Daar word van die grade wat nie mag skool toe gaan nie verwag om skoolopdragte en toetse op die internet te voltooi en aan onderwysers terug te stuur. Ongelukkig is ons huise nie toegerus met internet nie en is net vyf verouderde rekenaars beskikbaar in ‘n ou rekenaarsentrum. Die kinders kon dus nie die skoolwerk voltooi nie as gevolg van ’n gebrek aan rekenaartoerusting en sagteware. Die Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom het egter ’n projek geloods om die situasie te takel met die doel om ons rekenaarsentrum volledig op te gradeer, asook om rekenaartoerusting aan 15 huise beskikbaar te stel.

Op 17 Junie vorm Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom deel van die program ‘Prontuit’ op kykNET.  

‘WEES’ op Via-TV, is ’n inisiatief van die Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom wat gedurende 2018 opgeneem en uitgesaai is.  Die reeks handel oor kinders wat in kinderhuise grootgeword het en sukses in hulle lewe bereik het.  Die reeks word tans op Donderdae om 13:30 en 19:30 uitgesaai en op Vrydagoggende om 07:30 herhaal.