Newsletter 5

If it is one's job to be a street sweep, you should consider it a calling and then sweep the streets with the same passion with which Michelangelo painted, Beethoven composed or Shakespeare wrote. You have to keep the streets so clean that people and angels standstill...

Newsletter 4

"When I look back on the past few months in which we have experienced various emotions, I am so grateful to our Creator for faithfully carrying and protecting us. I would like to thank every friend of the children’s home and member of the community for their...

Newsletter 3

In case you wondered how the Abraham Kriel Children’s Nylstroom (AKK Nylstroom) coped during the challenging lockdown period, please read this short but sweet newsletter we compiled. Thank you very much for your contributions to our home! Each staff member and child...

Newsletter 2

Lockdown, phase 3: 96 days in isolation and still no idea when we will be able to function ‘normally’.During this time the residential parents have been stripped of all free time they would normally have had and the children had more contact with each other than ever...

Newsletter 1

It is with immense gratitude that we look back on the last two months of isolation. We never thought that our dependence on the community could bring so many blessings for us. With a lot of our regular sponsors withdrawing due to personal financial constraints, we had...

Nuusbrief 5

As dit ’n mens se werk is om ’n straatveër te wees, moet jy dit beskou as ’n roeping beskou en dan die strate vee met dieselfde passie as waarmee Michelangelo geskilder, Beethoven gekomponeer of Shakespeare geskryf het. Jy moet die strate só skoon hou dat mense en...

Nuusbrief 4

“Wanneer ek terugkyk na die afgelope paar maande waarin ons verskeie emosies ervaar het, is ek so dankbaar teenoor ons Skepper omdat Hy ons getrou gedra en beskerm het.  Ek wil graag vir elke lid van die gemeenskap en elke vriend van die kinderhuis bedank vir hul...

Nuusbrief 3

As jy gewonder het hoe Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom (AKK Nylstroom) die uitdagende tydperk van inperking hanteer, kan jy gerus verder lees wat ons vir jou in die kort en bondige  nuusbrief saamgestel het. Dankie vir jou bydrae tot ons kinderhuis! Elke...

Nuusbrief 2

Inperking, fase 3: 96 dae in isolasie en nog steeds geen idee wanneer ons weer ‘normaal’ sal kan funksioneer nie.In hierdie tydperk is die huisouers gestroop van alle vrye tyd wat hulle normaalweg sou hê en die kinders het meer met hulle huismaats te doen gekry as...