Newsletter 5

If it is one’s job to be a street sweep, you should consider it a calling and then sweep the streets with the same passion with which Michelangelo painted, Beethoven composed or Shakespeare wrote. You have to keep the streets so clean that people and angels...

Nuusbrief 5

As dit ’n mens se werk is om ’n straatveër te wees, moet jy dit beskou as ’n roeping beskou en dan die strate vee met dieselfde passie as waarmee Michelangelo geskilder, Beethoven gekomponeer of Shakespeare geskryf het. Jy moet die strate só skoon hou dat mense en...